E-mail: info@jobdistrict.ro | Tel. fix: +40 236 708 522

Notificare cu privire la protectia datelor personale

Incepand cu 25 mai 2018 se aplica Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Regulamentul”). Scopul principal al acestuia este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, va aducem la cunostinta modalitate de protectie a datelor dumneavoastra personale, care sunt drepturile dumneavoastra precum si modul in care ne insusim prevederile Regulamentului.

 1. Cine suntem?

Jobdistrict SRL este o societate cu raspundere limitata de drept roman, cu sediul inregistrat in Galati, strada Brailei, nr 171A, etaj 3, camera 3, inmatriculata la Registrul Comertului Galati, cu numarul de inregistrare J17/1141/2016, cod unic de inregistrare RO36373795. Jobdistrict SRL este operator de date cu caracter personal in sensul definit de Regulament.

Aceasta notificare se aplica:

 • Candidatilor nostri si beneficiarilor serviciilor noastre de consiliere si orientare in cariera;
 • Utilizatorilor site-ului nostru (https://jobdistrict.ro);
 • Reprezentantilor partenerilor nostri de afaceri, clientilor si furnizorilor.

 

 1. Ce date personale prelucram?

Datele personale pe care le prelucram sunt, in principal, datele dumneavoastra pe care ni le puneti la dispozitie atunci cand ne trimiteti CV-ul dumneavoastra si alte documente necesare procedurii de recrutare, ca urmare al unui loc de munca vacant sau pentru a va inregistra in baza noastra de date in vederea contactarii dumneavoastra in momentul in care avem oferte de munca corespunzatoare profilului si experientei dumneavoastra profesionale.

Aceste date sunt:

 • date de identificare (nume, prenume, adresa),
 • date de contact (adresa de mail, numar de telefon),
 • date privind experienta profesionala si educatia (numele angajatorilor, perioadele in care ati lucrat, atributiile avute in cadrul companiei, numele institutiei de invatamant urmate, perioada studiilor, specializarea);
 • date privind calificarile, autorizatiile (insotite de documentele justificative) si aptitudinile detinute
 • nivelul de cunoastere a unei alte limbi straine decat cea materna;
 • codul numeric personal sau alte date cu caracter personal avand o functie de identificare;
 • data si locul nasterii;
 • sexul;
 • informatii privind beneficiile materiale, in natura si de orice alt fel pe care le-ati detinut in companiile angajatoare anterioare, pe care le detineti in prezent si cele pe care vi le doriti de la viitorul angajator;
 • cetatenia si nationalitatea;
 • referinte despre activitatea dumneavoastra profesionala, personalitate, caracter obtinute de la fostii angajatori, precum si despre persoanele pe care le putem contacta in vederea obtinerii acestor referinte (operatorul presupune ca o astfel de persoana a acordat anterior permisiunea pentru a fi contactata)
 • informatii despre contul bancar (nume banca, IBAN, Swift)
 • orice alte date continute in CV-ul dumneavoastra pe care le furnizati privind ariile de interes in ceea ce priveste cariera dumneavoastra si alte date despre calificarile dumneavoastra in vederea angajarii.

De asemenea, cand este necesar conform legislatiei si in baza consimtamantului expres furnizat de catre dumneavoastra, putem prelucra si:

 • informatii cu privire la dizabilitati si starea dumneavoastra de sanatate;
 • informatii privind istoricul medical, condamnarile penale si alte verificari cu privire la persoana dumneavoastra.

In plus, putem prelucra si informatii pe care ni le furnizati in legatura cu alte persoane pe care le putem contacta in caz de urgenta.

 1. De ce prelucram datele dumneavoastra personale?

Prelucram datele dumneavoastra personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a va informa asupra ofertelor de munca disponibile si viitoare sau pentru a va oferi asistenta cu privire la intocmirea unui cv, a unei scrisori de intentie, de multumire si pentru a inainta mai departe potentialului angajator CV-ul dumneavoastra insotit de celelalte documente necesare procedurii de recrutare, plasare si angajare. Prelucrarea datelor personale se realizeaza fie prin intermediul altor terti (site-uri specializate pe acest profil care contin baze de date cu candidati precum: ejobs, best jobs), (siteuri de socializare precum Facebook,LinkedIn, Instagram), aplicatii (Whatsapp, Skype, Telegram), prin aplicare directa pe site-ul Jobdistrict https://jobdistrict.ro/prin intermediul „Formularului de aplicare”, sau pe oricare din adresele de email cu terminatia jobdistrict.ro dupa caz.

Prelucrarea datelor personale se intemeiaza pe urmatoarele:

 • Respectarea obligatiei legale. Ca si agentie de recrutare si plasare forta de munca, Jobdistrict SRL are obligatia sa prelucreze datele cu caracter personal ale cetatenilor romani cu domiciliul in Romania sau intr-o alta tara din Uniunea Europeana care solicita locuri de munca in strainatate (Legea 156/2000 cu modificarile si actualizarile ulterioare, art. 7), sau locuri de munca in Romania (OUG nr. 49/2009)
 • Executarea contractelor de mediere incheiate cu Jobdistrict SRL in vederea angajarii;
 • Pe consimtamantul dumneavoastra atunci cand ne-ati pus la dispozitie datele personale mentionate la punctul 2 ca urmare a manifestarii dorintei de a fi inregistrat in baza noastra de date pentru a va avea in vedere in momentul in care vom avea oferte de munca corespunzatoare aptitudinilor si experientei pe care o aveti. In vederea indeplinirii acestui scop, veti fi contactat prin mail, SMS, telefonic, posta rapida, fax si orice aplicatie sau site de socializare;
 • Pe interesul nostru legitim. Ca si agentie de recrutare si plasare a fortei de munca, Jobdistrict SRL are contracte incheiate cu partenerii sai, pentru a caror derulare este necesara prelucrarea datelor personale ale candidatilor, enumerate la punctul 2.

 

 1. Comunicam date personale catre alti destinatari?

Pentru a va oferi servicii cat mai competitive, pentru a executa operatiunea de a aplica la un job dorit, pentru indeplinirea obligatiilor legale ce ne revin sau in alte scopuri legitime, vom transmite datele dumneavoastra personale catre clientii nostri, persoane juridice care publica si care sunt in cautarea de angajati. De asemenea, exista posibilitatea sa transmitem datele dumneavoastra organelor imputernicite ale statului asigurandu-ne insa intotdeauna ca instituim garantii adecvate pentru protejarea datelor tale (spre exemplu, clauze contractuale standard, adrese obligatorii etc).

Toate transferurile de date mentionate mai sus se realizeaza cu respectarea de catre Jobdistrict a principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, in special principiul minimizarii datelor personale – Jobdistrict transmite catre tertele parti doar datele personale care sunt strict necesare pentru realizarea scopurilor mentionate.

 1. Cat timp prelucram datele personale si cum le protejam?

Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei noastre contractuale, benevola sau voluntara, precum si atata timp cat legislatia nationala ne obliga.

Pentru a asigura confidentialitatea si securitatea corespunzatoare a datelor cu caracter personal, aplicam urmatoarele masuri de securitate:

 • masuri adecvate de autentificare a utilizatorilor;
 • infrastructura de retea securizata.

 

 1. Ofiter de protectie a datelor

Puteti contacta ofiterul nostru pentru protectia datelor in orice moment prin urmatoarele mijloace:

–   Trimitand un mail la adresa info@jobdistrict.ro

–   In scris la adresa str. Brailei, nr. 171A, etaj 3, camera 3, Galati, Cod postal 800336

 1. Drepturile dumneavoastra

Ca si persoana vizata, puteti contacta ofiterul nostru pentru protectia datelor in orice moment si in mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact mentionate mai sus la punctul 6 in vederea exercitarii drepturilor dumneavoastra in conformitate cu GDPR.

Acestea drepturi sunt urmatoarele:

–      Dreptul de a primi informatii cu privire la prelucrarea datelor si o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),

–      Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),

–      Dreptul de a solicita stergerea datelor “dreptul de a fi uitat” cu caracter personal si, in cazul in care datele cu caracter personal au fost facute publice, transmiterea informatiilor referitoare la solicitarea de stergere catre alti operatori (dreptul de stergere, articolul 17 GDPR),

–      Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor (dreptul la restrictionare a procesarii, articolul 18 GDPR),

–      Dreptul la portabilitatea datelor – puteti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau poti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),

–      Dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu intentia de a inceta prelucrarea (dreptul la obiectie, articolul 21 GDPR),

–      Dreptul de a retrage oricand un consimtamant dat in vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului acordat inainte de retragere (dreptul de retragere a consimtamantului, articolul 7 GDPR).

–      Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere daca considerati ca prelucrarea datelor este o incalcare a GDPR (dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

 

Datorita posibilelor modificari ale legislatiei, o modificare a acestor notificari privind protectia datelor poate deveni necesara. In acest caz, va vom informa asupra acestor modificari. In masura in care modificarile afecteaza o prelucrare care se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra, va vom solicita un nou consimtamant.